[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaOn Nov 3, 11:30 am, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> 2011/11/3 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> > Thầy có sẵn cái máy tính server đủ mạnh, cài freenx server vào rồi ở máy
> > windows cài thin client vô là xong. Số lượng sinh viên lớn quá thì ...
> > chắc ít đường truyền và server nào chịu nổi :D
>
> Máy mạnh thế nào thì chịu được 100 hay 200 connections nhỉ?
>
> # 100 và 200 là số sinh viên thực tế mà anh Sơn đã đưa ra

Nếu dạy "cài đặt" thì phải dùng máy ảo thôi. Trên máy 1Ghz với 2GB Ram
chạy máy ảo phập phù đủ dùng rồi (em từng chạy WIndows XP trên máy ảo
Virtualbox với máy host chạy CPU 1.1Ghz  + 1GB ram). Thầy Sơn cũng có
thể cài đặt sẵn trên một máy ảo rồi cung cấp ảnh cho sinh viên. Họ chỉ
tải về rồi bật máy ảo lên thôi. Nhưng cách này phải tốn khoảng một
buổi hướng dẫn + hỗ trợ.

Còn dạy sử dụng thì cũng tùy là cái gì. Nếu mần KDE hay GNOME luôn thì
100 sinh viên vào chắc máy chính cài freenx server phải "trâu lắm".
100 sinh viên x 40 MB RAM / sv thì cũng tới 4GB rồi :D

Nhớ hồi xưa e có hướng dẫn lớp TeX chỗ thầy Sơn, cứ viết một cái
server script để mần. Chẳng mất công gì tới các bạn sysadmin của
trường cả, thật là tiện :D

>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.http://www.facebook.com/nguyenvuhunghttp://nguyen-vu-hung.blogspot.com/