[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: site hostingOn Nov 3, 12:01 pm, "Mr. Cyber" <[email protected]> wrote:
> Các bạn đừng lo lắng quá cái vụ hosting. Tui vẫn chu cấp domain & hosting cho saigonlug.org từ ngày nó ra đời... cho đến khi Kỳ Anh ra tay nâng đỡ, hehehe... Nếu cần thì cứ cho nó vìa lại chốn cũ... always welcome!!! Home sweet home!

Chắc có lý do mới chuyển đó anh.

Hồi xưa còn định làm mirror chỗ anh nữa, nhưng sau An bận quá không
triển khai được.

> Tran Van Tuan (Mr. Cyberedsun)
> +84 903 355 908
> Vintage car for rent:www.kelangthang.com/citroen
>
> ________________________________
> From: Anh K. Huynh <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Thursday, November 3, 2011 7:41 AM
> Subject: [saigonlug] site hosting
>
> Xin chào!
>
> Do mình "hết đạn" rồi nên tới hồi phải sắp xếp lại cái tài khoản
> hosting (trong đó có một phần SaigonLUG đang dùng.) Bạn nào có khả
> năng thì giúp một tay về hosting, hoặc phụ mình một ít $.
>
> Tuy trang Saigonlug chưa được truy cập nhiều, nhưng đang dùng một
> account riêng, mỗi tháng ngốn hết gần 2 đô ^^. Mình đã hân hạnh làm nhà
> tài trợ được chừng 2 năm rồi, bi chừ tới phiên các bạn khác tiếp sức
> ^^.
>
> Mọi người cần thông tin gì thêm thì cứ hỏi nhé.
>
> Cảm ơn rất nhiều!
>
> -- Kỳ Anh ---------
>
> Bonus 1: Trang web hiện do bạn An quản lý toàn bộ. Kỳ Anh chỉ cung cấp
> hosting và tư vấn kiểu ném đá :D  Cuối năm nay mình sẽ thanh toán tiền
> hosting, nếu thiếu thì sẽ cắt bàn giao cho người khác thôi, cho
> Saigonlug đi mây về khói luôn :P
>
> Bonus 2: Thống kê trình hình truy cập
>   2009http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2009.png
>   2010http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2010.png
>   2011http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2011.png
>
> Tình hình là mấy anh em saigonlug cứ lo cãi nhau (sáng sớm ném đá tí^^)
> nên lượng truy cập cả năm của SaigonLUG không bằng của Dragula.org
> trong một tháng
>  http://icy.homenet.org/saigonlug/viettug_2011.png
>
> Bonus 3: Con icy.homenet.org này mỏng lắm mấy bác đừng thử rò mớ nó
> die tội nghiệp. Xem status ở
>  http://icy.homenet.org/status.html
>
> Bác nào cần limited shell để làm port forwarding thì nói em ^^
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive:http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>