[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: site hostingOn Nov 3, 8:57 am, mori huy <[email protected]> wrote:
> Mình có 1 cái VPS. Nếu An ok mình sẽ set up cho SaigonLUG.org 1 tài khoản.
>
> Nhưng trình mình kém nên chắc ko tư vấn được gì :D (Thậm chí có thể nhờ An
> tư vấn lại) :P

VPS phải có người quản lý, cấu hình. Với tình hình hiện tại của
SaigonLUG thì dùng share hosting vẫn tiện hơn ^^

>
> Vào 07:41 Ngày 03 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã
> viết:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > Xin chào!
>
> > Do mình "hết đạn" rồi nên tới hồi phải sắp xếp lại cái tài khoản
> > hosting (trong đó có một phần SaigonLUG đang dùng.) Bạn nào có khả
> > năng thì giúp một tay về hosting, hoặc phụ mình một ít $.
>
> > Tuy trang Saigonlug chưa được truy cập nhiều, nhưng đang dùng một
> > account riêng, mỗi tháng ngốn hết gần 2 đô ^^. Mình đã hân hạnh làm nhà
> > tài trợ được chừng 2 năm rồi, bi chừ tới phiên các bạn khác tiếp sức
> > ^^.
>
> > Mọi người cần thông tin gì thêm thì cứ hỏi nhé.
>
> > Cảm ơn rất nhiều!
>
> > -- Kỳ Anh ---------
>
> > Bonus 1: Trang web hiện do bạn An quản lý toàn bộ. Kỳ Anh chỉ cung cấp
> > hosting và tư vấn kiểu ném đá :D  Cuối năm nay mình sẽ thanh toán tiền
> > hosting, nếu thiếu thì sẽ cắt bàn giao cho người khác thôi, cho
> > Saigonlug đi mây về khói luôn :P
>
> > Bonus 2: Thống kê trình hình truy cập
> >  2009http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2009.png
> >  2010http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2010.png
> >  2011http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2011.png
>
> > Tình hình là mấy anh em saigonlug cứ lo cãi nhau (sáng sớm ném đá tí^^)
> > nên lượng truy cập cả năm của SaigonLUG không bằng của Dragula.org
> > trong một tháng
> >  http://icy.homenet.org/saigonlug/viettug_2011.png
>
> > Bonus 3: Con icy.homenet.org này mỏng lắm mấy bác đừng thử rò mớ nó
> > die tội nghiệp. Xem status ở
> >  http://icy.homenet.org/status.html
>
> > Bác nào cần limited shell để làm port forwarding thì nói em ^^
>
> > --
> > Anh Ky Huynh @ ICT
> > Registered Linux User #392115
>
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing list
> > "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> >http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
>
> --
>
> Thân
> Võ Minh Huy
> ----------------
> Email: moriator[at]gmail.com
> Yahoo ID: vh_moriator
> Skype ID: moriator
> Homepage:http://moriator.wordpress.com
>
> *P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you
> really have to.*