[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: site hosting
Chắc có lý do mới chuyển đó anh.

Hồi xưa còn định làm mirror chỗ anh nữa, nhưng sau An bận quá không
triển khai được.

Hí hí xin đâu được nửa tê cổ cứng. 50 gít băng thông quốc tế và gấp 10 cho Việt Nam thì em làm con mirror cho ... ubuntu, đảm bảo PR dân tình sử dụng nườm nượp ^^. Có điều phải sống ít nhất 2 năm để còn xin vào repo chính thức :D

--
OpenPGP key: D1495710