[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingOn Thu, 03 Nov 2011 14:03:54 +0000
"[email protected]" <[email protected]> wrote:

> Vậy em giúp tiền hosting đó,

Nhất trí vậy đi. Lần tới thanh toán mình sẽ kêu nhé (khoảng cuối
tháng này), một năm hết chừng $24 thôi. Hết năm thì đi kêu gọi tiếp, các
bạn luân phiên nhau sẽ thú vị hơn :)

> chứ giúp về kĩ thuật thì ko
> dám múa riều qua mắt thợ may :))

Múa đi. Múa với An mà sợ gì :D

Mình (không dám thay mặt ai!) xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và
ủng hộ: anh Tuấn, bạn Huy, bạn Hưng (và các bạn khác mà mình thiếu sót
chưa nhớ ra.) You make SaigonLUG live!

@An: có vài vấn đề với trang web, An setup một cuộc hẹn để trao đổi,
hoặc có thể làm email cho các bạn quan tâm. Mình biết là An hơi bận
nhưng mà cái trang để hoài vậy cũng kỳ mà :D (SaigonLUG một năm không
bằng dragula.org một tháng là sao :D)

> ...


-- 
Anh K. Huynh
System administrator