[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hosting2011/11/4 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Thu, 03 Nov 2011 14:03:54 +0000
> "[email protected]" <[email protected]> wrote:
>
>> Vậy em giúp tiền hosting đó,
>
> Nhất trí vậy đi. Lần tới thanh toán mình sẽ kêu nhé (khoảng cuối
> tháng này), một năm hết chừng $24 thôi. Hết năm thì đi kêu gọi tiếp, các
> bạn luân phiên nhau sẽ thú vị hơn :)
/me cũng sẵn lòng tiền hosting.


>> chứ giúp về kĩ thuật thì ko
>> dám múa riều qua mắt thợ may :))
>
> Múa đi. Múa với An mà sợ gì :D
>
Chửi mềnh đấy à?? Được, mềnh hack hết site các bạn cho coi! =]]

> Mình (không dám thay mặt ai!) xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và
> ủng hộ: anh Tuấn, bạn Huy, bạn Hưng (và các bạn khác mà mình thiếu sót
> chưa nhớ ra.) You make SaigonLUG live!
>
> @An: có vài vấn đề với trang web, An setup một cuộc hẹn để trao đổi,
> hoặc có thể làm email cho các bạn quan tâm. Mình biết là An hơi bận
> nhưng mà cái trang để hoài vậy cũng kỳ mà :D (SaigonLUG một năm không
> bằng dragula.org một tháng là sao :D)

Cuối tuần em chắc đi nhổ răng, nhưng sẽ cố gắng setup cái hẹn với anh
Kỳ Anh và những anh em có quan tâm đến trang web.

An.