[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingmày toàn ăn không chứ nhậu gì :-"

2011/11/4 An NGUYEN <[email protected]>
2011/11/4 Hung Nguyen <[email protected]>:
>
> Ngon quá. Vậy Hưng 1 năm, An 1 năm  là được 2 năm nhe ^^ Mình sẽ thanh
> toán trước luôn cho khỏe :D Để về lấy giấy ghi lại chứ không lại quên :D
>
> Coi cuối tuần này gặp tí em đưa tiền luôn, mắc công cuối tháng không gặp lại
> bảo thằng khốn Hưng nó thất hứa :))

Nếu đã cất công gặp nhau vậy không lẽ tới đưa vài chục đô rồi đi về à?
Nhậu luôn chớ?--
---
hungnv