[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingOn Fri, 4 Nov 2011 14:11:19 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Một năm qua không update không có nghĩa là ngày mai, ngày kia không
> update.

Đúng vậy !

> 
> 2011/11/4 Huy <[email protected]>
> 
> > site hosting để làm gì vậy mọi người ơi? Mình thấy trang chủ của
> > saigonlug là saigonlug.org mốc mêu cả năm nay rồi có cập nhật gì
> > mới đâu?

Việc mình phát thư cầu cứu về tài chính là cũng để các bạn quan tâm
hơn, có trách nhiệm hơn tới trang web. Khi mình bỏ ra chút tiền (coi
như là thêm mấy đồng cước điện thoại) thì phấn đấu làm cho nó tốt hơn
tình trạng hiện tại . Chẳng ai muốn vứt cục tiền đi rồi muốn mọi thứ ra
sao thì ra đâu :D

Nếu bạn có thể tham gia được gì thì cứ góp ý ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator