[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcap2011/11/4 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> bác không hiểu mình nói gì thì thôi khỏi reply lại mất công bác
>
> còn thích cãi thì nhào vô. quảng nam hay cãi mà, tới bến đê^^

Người Quảng Bình cũng bất khuất và kiên định lắm :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/