[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] pcapOn Fri, 4 Nov 2011 16:41:35 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/4 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > bác không hiểu mình nói gì thì thôi khỏi reply lại mất công bác
> >
> > còn thích cãi thì nhào vô. quảng nam hay cãi mà, tới bến đê^^
> 
> Người Quảng Bình cũng bất khuất và kiên định lắm :)

Ơ, bữa ni mới biết. Xin bái rút êm cho khỏi bể đầu bác nhé ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator