[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [HanoiLUG] Announcing the release of Fedora 16Vào 07:06 Ngày 09 tháng 11 năm 2011, Truong Anh. Tuan
<[email protected]> đã viết:
> Cộng đồng Fedora toàn thế giới vui mừng thông báo tới tất cả anh chị em, bạn bè FOSSiers phiên bản mới nhất Fedora 16 "Verne" đã chính thức được phát hành [1].
Xin chúc mừng :-)

-- 
Nguyễn Hữu Thành