[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaOn Thu, 10 Nov 2011 01:23:27 +0700
Nguyen Thai Son <[email protected]> wrote:

> Sắp tới, thầy Sơn sẽ có một buổi giới thiệu Ubuntu cho toàn thể giảng
> viên và cán bộ quản lý của ĐHSP TP HCM để thuyết phục một bộ phận
> chuyển sang dùng PMNM và Hệ điều hành Ubuntu Linux.
> 
> Trong buổi thuyết trình đó, thầy mong  Lê Kiến Trúc và các bạn,  Lạc
> Tiên và BlueWay đến tham dự để "biểu dương lực lượng" và sẵn sành hỗ
> trợ các kế hoạch chuyển đổi hệ điều hành cũng như sử dụng Libre
> Office thay cho MS office cho nhân viên văn phòng.
> 
> Không biết các bạn có thu xếp tham dự được không? Ngày giờ cụ thể sẽ
> thông báo sau.

Chà, vui rồi đây :P

Thầy cho ngày giờ cụ thể, em sắp xếp lên tham gia.... em xin làm phó
nháy, chụp hình. Dạo này em ít quan tâm mở đóng gì nữa, mà đổi qua chơi
máy ảnh rồi :D Dù sao cũng ủng hộ thầy ^_^


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115