[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lubuntu and Debian Workshop at FOSSASIA 2011Than gui Hong Phuc

Nhu ke hoach da dang ky, Thay se doc mot bao cao ve LaTeX va DS May
Tinh tai FOSSASIA. Tuy nhien vao sang hom nay, thay nhan duoc thong
bao co mot phien lam viec voi Cuc truong Cuc Xuat ban vao buoi chieu.
Hon nua Huynh Ky Anh co nhieu kinh nghiem chia se voi moi nguoi ve
viec dung TeX nhu trong bao cao cua anh ay da dang ky, Do do chieu hom
nay thay khong den duoc va bao cao cua Ky Anh co nhieu noi dung gan
nhu nhu phan dau trong bao cao cua thay cung co ich cho nhung nguoi
quan tam.

Thay rat tiec la khong den duoc FOSSASIA du rang thay da chuan bi bao
cao kha cong phu.

Than chao em.

Vào 09:35 Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
> On Thu, 10 Nov 2011 13:17:37 +0700
> Hong Phuc Dang <[email protected]> wrote:
>
> > Chao cac ban,
> >
> > ngay mai se dien ra hoi nghi FOSSASIA tai truong Van Lang luc 8:00 -
> > 17:00 tai 233A Phan Van Tri, Binh Thanh. Ngay thu 7 Nov 12, 2011 se
> > co' cac workshops ve Mobile, Web, va OS trong do' co' 2 workshops ma
> > speakers muon moi cac ban Saigonlug cung tham gia trao doi:
> >
> > 1. Lubuntu for development - Julien Lavergne
> > 2. Shape Debian for your custom needs without leaving Debian - Jonas
> > Smedegaard
>
> Năm ngoái mình không bắt nhịp được với đội Debian về nhiều chủ đề. Năm
> nay sẽ tham gia hết mình ở #2.
>
> Thanks,
>
>
> --
> Anh Ky Huynh @ ICT
> Registered Linux User #392115
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>