[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] berlios will be closedOn Mon, 14 Nov 2011 10:11:30 +0700
Tin Gmail <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Hiện tại mình đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, mình mong muốn tìm
> một đề tài về Linux, mình cũng đã nghĩ được một số cái và cũng nhờ
> mọi người chia sẻ thêm cho mình một vài ý tưởng khác với(Yêu cầu là:
> Độc-chưa ai làm, mang tính hàn lâm một tí, và có tính ứng dụng
> cao ;-) ). Mong nhờ mọi người giúp đỡ.


Đề tài này nhiều người làm rồi mà chưa thành công, bạn có thể chiến đấu
vì nó đây:

   "Làm thế nào để người dùng Linux không gửi bài nhầm topic trên cái
   mailing list công cộng"

^_^

Mới sáng sớm mà đá banh phát, chạy rồi nghe...
-- 
Anh K. Huynh
System administrator