[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chọn luận án về Linux2011/11/14 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Mon, 14 Nov 2011 10:11:30 +0700
> Tin Gmail <[email protected]> wrote:
>
>> Chào mọi người,
>>
>> Hiện tại mình đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, mình mong muốn tìm
>> một đề tài về Linux, mình cũng đã nghĩ được một số cái và cũng nhờ
>> mọi người chia sẻ thêm cho mình một vài ý tưởng khác với(Yêu cầu là:
>> Độc-chưa ai làm, mang tính hàn lâm một tí, và có tính ứng dụng
>> cao ;-) ). Mong nhờ mọi người giúp đỡ.

Sẽ có nhiều loại đề tài để lựa chọn,
bạn giới thiệu sơ qua về background và các đề tài của thày hướng dẫn
thì mình sẽ định hướng tiếp.

Vài định hướng

Về phương hướng
- Các yếu tố xã hôi:
 - Cộng đồng Linux (mã mở)
 - Văn hóa mã mở, geek culture, đặc biệt ở Việt Nam

Về kỹ thuật
- Viết một module cho kernel làm việc nào đó cụ thể
  (khó, nhưng chưa độc, nhưng sinh viên phải lựa cơm gắp mắm chứ)

Tự chọn:
- Tham gia *cùng* một project ở sf.net hay apache.net, LibreOffice,
PHP, kernel.org
- Chọn một ý tưởng Gsoc (có lẽ thích hợp nhất với sinh viên)
   Ví dụ:
     http://wiki.documentfoundation.org/Development/Gsoc/Ideas
     http://live.gnome.org/SummerOfCode2011
     https://wiki.php.net/gsoc
     Có thể tham gia qua FOSSASIA
http://fossasia.org/blogs/fossasia-accepted-google-summer-code-2011-mentoring-organization

# Bỏ qua email của những đồng chí suốt ngày hài hước post bài off topic nhá ;)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/