[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lubuntu and Debian Workshop at FOSSASIA 2011On Fri, 11 Nov 2011 06:16:22 +0000
Nguyen Thai Son <[email protected]> wrote:

> Than gui Hong Phuc
> 
>... 
> Thay rat tiec la khong den duoc FOSSASIA du rang thay da chuan bi bao
> cao kha cong phu.

Em cũng không tham gia được thầy ơi. Bài của em được sắp lịch lại,
không trùng với giờ e xin phép ở công ty. Fossasia tổ chức vào thứ 6
làm ... khó em thiệt :(

Gửi lời xin lỗi đến các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho đề bài của mình.

Chúc vui.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator