[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lubuntu and Debian Workshop at FOSSASIA 2011Thầy Sơn với anh Kỳ Anh gửi bài ở đây cho anh em download về tự xem được không? :D

Vào 11:31 Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 11 Nov 2011 06:16:22 +0000
Nguyen Thai Son <[email protected]> wrote:

> Than gui Hong Phuc
>
>...
> Thay rat tiec la khong den duoc FOSSASIA du rang thay da chuan bi bao
> cao kha cong phu.

Em cũng không tham gia được thầy ơi. Bài của em được sắp lịch lại,
không trùng với giờ e xin phép ở công ty. Fossasia tổ chức vào thứ 6
làm ... khó em thiệt :(

Gửi lời xin lỗi đến các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho đề bài của mình.

Chúc vui.

--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.