[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[saigonlug] Research in FOSS (previously: berlios will be closed)
On Nov 14, 2011, at 10:11 AM, Tin Gmail wrote:

Chào mọi người,

Hiện tại mình đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, mình mong muốn tìm một đề tài về Linux, mình cũng đã nghĩ được một số cái và cũng nhờ mọi người chia sẻ thêm cho mình một vài ý tưởng khác với(Yêu cầu là: Độc-chưa ai làm, mang tính hàn lâm một tí, và có tính ứng dụng cao ;-) ).
Mong nhờ mọi người giúp đỡ.

Tín

Hi Tín,

Thường bắt đầu chủ đề nghiên cứu, bước đầu tiên là....nghiên cứu. :)

Nhất là phần "literature review"---có ý nghỉa là phải xem lại trước đây đã có nghiên cứu như thế nào. Như vậy bạn có thể search vào "scholar.google.com" đễ tìm thêm. 

Hai hướng Hưng có đưa ra--phần vắn hóa và phần kỹ thuật--sẽ mang phương pháp khác nhau. Tùy theo bạn thích hướng và phương pháp nào thì sẽ ảnh huỏng đến chủ đề nghiển cứu chứ. 

Mình thì truyên về văn hóa hơn là kỹ thuật. Nếu bạn muốn danh sách literature references cho vắn hóa FOSS, thì mình đã có sẵn co thể share offlist.

-lilly