[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chọn luận án về LinuxCảm ơn anh em đã góp ý cùng mình, mong nhận được nhiều ý tưởng nữa của anh em.

On 11/14/2011 10:35 AM, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
2011/11/14 Anh K. Huynh<[email protected]>:
On Mon, 14 Nov 2011 10:11:30 +0700
Tin Gmail<[email protected]> wrote:

Chào mọi người,

Hiện tại mình đang chuẩn bị làm luận văn thạc sĩ, mình mong muốn tìm
một đề tài về Linux, mình cũng đã nghĩ được một số cái và cũng nhờ
mọi người chia sẻ thêm cho mình một vài ý tưởng khác với(Yêu cầu là:
Độc-chưa ai làm, mang tính hàn lâm một tí, và có tính ứng dụng
cao ;-) ). Mong nhờ mọi người giúp đỡ.
Sẽ có nhiều loại đề tài để lựa chọn,
bạn giới thiệu sơ qua về background và các đề tài của thày hướng dẫn
thì mình sẽ định hướng tiếp.

Vài định hướng

Về phương hướng
- Các yếu tố xã hôi:
 - Cộng đồng Linux (mã mở)
 - Văn hóa mã mở, geek culture, đặc biệt ở Việt Nam

Về kỹ thuật
- Viết một module cho kernel làm việc nào đó cụ thể
  (khó, nhưng chưa độc, nhưng sinh viên phải lựa cơm gắp mắm chứ)

Tự chọn:
- Tham gia *cùng* một project ở sf.net hay apache.net, LibreOffice,
PHP, kernel.org
- Chọn một ý tưởng Gsoc (có lẽ thích hợp nhất với sinh viên)
  Ví dụ:
   http://wiki.documentfoundation.org/Development/Gsoc/Ideas
   http://live.gnome.org/SummerOfCode2011
   https://wiki.php.net/gsoc
   Có thể tham gia qua FOSSASIA
http://fossasia.org/blogs/fossasia-accepted-google-summer-code-2011-mentoring-organization

# Bỏ qua email của những đồng chí suốt ngày hài hước post bài off topic nhá ;)