[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chọn luận án về LinuxBạn đọc kỹ  email của mình đi.

2011/11/14 Tin Gmail <[email protected]>:
> Bạn có thể nói cụ thể hơn một tí về cái project này ko!

Mình đã nói tới hơn một triệu project khác nhau trong email trước.

Không rõ bạn biết một tí của cái nào?

Background của bạn là cái gì?

> Nếu có site tham khảo cho mình overview về nó thì tốt.
Có site này khá hay, nếu muốn research thì phải master nó trước:

http://lmgtfy.com/?q=nh%E1%BA%ADp+t%C3%AAn+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+v%C3%A0o+%C4%91%C3%A2y+r%E1%BB%93i+hit+enter+th%C3%B4i+

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/