[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn luận án về LinuxChắc site này [1] dùng tham khảo theo chủ đề này chắc hợp :D

[1] http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

-- 
Trần Văn Tèo
Sent with Sparrow

On Thứ hai, ngày 14 tháng mười một năm 2011 at 15:42, Hai Nam wrote:

Mình cũng quan tâm đến cái "project" đó. Bác KA có bản mềm của luận
văn ở tầm "dưới thạc sĩ" thì cho mình mượn xem với :D

Còn "site tham khảo" chắc mình nghĩ là không có đâu :))

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/2011/11/14 Tin Gmail <[email protected]>:
Chào bạn,

cảm ơn bạn đã góp ý.
Bạn có thể nói cụ thể hơn một tí về cái project này ko!
Nếu có site tham khảo cho mình overview về nó thì tốt.

cảm ơn,
Tín


On 11/14/2011 11:28 AM, Anh K. Huynh wrote:

On Mon, 14 Nov 2011 10:35:54 +0700
Nguyễn Vũ Hưng<[email protected]>  wrote:


# Bỏ qua email của những đồng chí suốt ngày hài hước post bài off
topic nhá ;)

Mình lại suggest chủ đề này:  "Làm thế nào để người dùng Linux không
gửi bài nhầm topic trên cái mailing list công cộng"

- Độc chưa ai làm: mình đã nói là có người làm rồi chưa thành công,
  nhưng mà ở tầm thạc sỉ thì chưa ai làm :P

- Hàn lâm một tí: Cái chủ đề này mà tán thì phải nỏi là tới khuya, vừa
  mô hồ, vừa thực tế. Mình làm luận văn rồi mình biết ^^

- Có ứng dụng thực tế cao: phải nói là rất cao, ví dụ như SaigonLUG sẽ
  đỡ phải mất công ngồi dí doáy vào mũi mấy hay gửi bài nhầm chỗ

- Bám sát chủ đề: có liên quan tới Linux, mã nguồn mở, cộng đồng người
  dùng Linux

Đâu cứ phải viết kernel mo đun, làm dự án software này nọ mới sướng
đâu. Thật tình thì mình vẫn đề nghị cái chủ đề này, rất có ích cho cộng
đồng đấy (nếu /me mà ngồi ghế giám khảo thì sẽ chấm ưu điểm +1 điểm cho
đề tài này :D)

Chạy tiếp

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list
"Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive:
To unsubscribe from this group, send email to

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>