[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicAnh giải thích người trong hình là ai trước đi =))

Vào 11:37 Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 14 Nov 2011 11:32:59 +0700
mori huy <[email protected]> wrote:

> Thầy Sơn với anh Kỳ Anh gửi bài ở đây cho anh em download về tự xem
> được không? :D

Cảm ơn Huy đã quan tâm. Tối nay mình sẽ gửi cái bài này ở ViệtTUG để
mọi người tham khảo. ViệtTUG có một số repo. ở đây nữa nè
  http://github.com/viettug/

PS: Năm ni ViệTUG rất bèo làm ăn chập giật quá. Buồn kinh khủng ^^


> Vào 11:31 Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh
> <[email protected]> đã viết:
>
> > On Fri, 11 Nov 2011 06:16:22 +0000
> > Nguyen Thai Son <[email protected]> wrote:
> >
> > > Than gui Hong Phuc
> > >
> > >...
> > > Thay rat tiec la khong den duoc FOSSASIA du rang thay da chuan bi
> > > bao cao kha cong phu.
> >
> > Em cũng không tham gia được thầy ơi. Bài của em được sắp lịch lại,
> > không trùng với giờ e xin phép ở công ty. Fossasia tổ chức vào thứ 6
> > làm ... khó em thiệt :(
> >
> > Gửi lời xin lỗi đến các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho đề bài của
> > mình.
> >
> > Chúc vui.
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > System administrator
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected]  || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
>
>
>--
Anh K. Huynh
System administrator

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
OpenPGP key: D1495710