[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topic2011/11/14 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Anh giải thích người trong hình là ai trước đi =))

Copy lại nhé!

Following are the slides I used:
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mobile-libreoffice
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mozilla-mobile-technologies
Cf. http://www.slideshare.net/vuhung16plus/an-introduction-to-vietnamese-translation
Cf. http://videos.mozilla.org/brand/Mozilla_Firefox_Manifesto_v0.2_640_1280.mp4

And some pictures. Please share yours pictures!
http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157628122507204/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150933044330704&type=1

Chán mấy bác đã hẹn mà không đến quá.

Em ở vùng sâu vùng xa mà còn đến được đây này.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/