[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicChán mấy bác đã hẹn mà không đến quá.

Em ở vùng sâu vùng xa mà còn đến được đây này.
Làm ăn chụp giựt, đổi giờ lung tung, có phải ai cũng rảnh rổi, giờ nào cũng adopt cái thay đổi xoành xoạch thế được đâu!

2011/11/14 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
2011/11/14 Le Kien Truc <[email protected]>:
> Anh giải thích người trong hình là ai trước đi =))

Copy lại nhé!

Following are the slides I used:
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mobile-libreoffice
http://www.slideshare.net/vuhung16plus/mozilla-mobile-technologies
Cf. http://www.slideshare.net/vuhung16plus/an-introduction-to-vietnamese-translation
Cf. http://videos.mozilla.org/brand/Mozilla_Firefox_Manifesto_v0.2_640_1280.mp4

And some pictures. Please share yours pictures!
http://www.flickr.com/photos/vuhung/sets/72157628122507204/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150933044330704&type=1

Chán mấy bác đã hẹn mà không đến quá.

Em ở vùng sâu vùng xa mà còn đến được đây này.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv