[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicNgày 11/11/14 16:39, Anh K. Huynh viết:
Mới hôm nay nghe lão bạn nói là vừa đọc xong một bài về cách hack dịch vụ nào đó của Viettel, mà tác giả là "Huỳnh Kỳ Anh, thành viên ban quản trị HVA". Hãi luôn. Làm người nỗi tiếng cực khổ thiệt (nỗi nha, không phải nổi)
http://simninhthuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:hack-tin-viettel&catid=84:cnh-giac&Itemid=71

Hoàng Kỳ Anh
Huỳnh Kỳ Anh
khác nhau

Miền Nam đọc là Huỳnh, Bắc đọc là Hoàng,
thực ra đây cùng là một chữ (Hán)
nhưng đại chúng vẫn hiểu (sai) rằng Huỳnh/Hoàng là hai chữ/họ/tên khác nhau.

BR,

Vũ Hưng