[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicOn Mon, 14 Nov 2011 16:59:25 +0700
Nguyen Vu Hung <[email protected]> wrote:

> Ngày 11/11/14 16:39, Anh K. Huynh viết:
> > Mới hôm nay nghe lão bạn nói là vừa đọc xong một bài về cách hack
> > dịch vụ nào đó của Viettel, mà tác giả là "Huỳnh Kỳ Anh, thành viên
> > ban quản trị HVA". Hãi luôn. Làm người nỗi tiếng cực khổ thiệt (nỗi
> > nha, không phải nổi) 
> http://simninhthuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=88:hack-tin-viettel&catid=84:cnh-giac&Itemid=71
> 
> Hoàng Kỳ Anh
> Huỳnh Kỳ Anh
> khác nhau
> 
> Miền Nam đọc là Huỳnh, Bắc đọc là Hoàng,
> thực ra đây cùng là một chữ (Hán)
> nhưng đại chúng vẫn hiểu (sai) rằng Huỳnh/Hoàng là hai chữ/họ/tên
> khác nhau.

Cảm ơn bác đã minh oan giúp mình. Còn sự tích Huỳnh Hoàng thì mình
biết. Đứa nào còn hỏi mình thế này thì sẽ lấy cái link đó ra mà đánh nó
vậy ^^

-- 
Anh K. Huynh
System administrator