[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicOn Mon, 14 Nov 2011 16:40:07 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/14 Le Kien Truc <[email protected]ail.com>:
> > Anh giải thích người trong hình là ai trước đi =))
> 
> Copy lại nhé!
>
> 
> Chán mấy bác đã hẹn mà không đến quá.

Nếu có hẹn với bác mà mình không đến được thì mình xin lỗi bác nhé.

Còn về chuyện mình không tới được và cuối cùng hủy luôn bài nói chuyện
của mình là do ban tổ chức Fossia dời bài của mình lên trên, không
xoay kịp. Do thứ 6 cuối tuần có nhiều chuyện ở cty nên mình không muốn
"xin phép lần thứ hai". Mình rất tiếc đã làm ảnh hưởng tới Fossia
nhưng ... hết cách rồi.
 
> Em ở vùng sâu vùng xa mà còn đến được đây này.

Mình ở thành phố bận rộn bác ơi. Ở được vùng sâu xa như bác thì đã rồi.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator