[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fossasia off-topicOn Mon, 14 Nov 2011 16:50:15 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/14 Hung Nguyen <[email protected]>:
> >> Chán mấy bác đã hẹn mà không đến quá.
> >>
> >> Em ở vùng sâu vùng xa mà còn đến được đây này.
> >
> > Làm ăn chụp giựt, đổi giờ lung tung, có phải ai cũng rảnh rổi, giờ
> > nào cũng adopt cái thay đổi xoành xoạch thế được đâu!
> 
> Vụ này nguyên nhân chắc ở mềnh:
> 
> Vietnam Airlines sắp chuyến bay của mình 6h30, nhưng 8h (sáng mới bay)
> thành ra lịch của mình đổi từ sáng qua chiều.

Bác cũng bị đổi lịch cơ à :D

> Và các bác khác chắc cũng phải đổi từ chiều qua sáng???
> Mà present của bác Kỳ Anh và Sơn là chiều t6 cơ mà nhỉ?

Bài của thầy Sơn sắp trước. Sau đó là bài mình. Như vậy bài của mình
dời lên trước 25 phút. Tuy nhiên, mình chỉ biết điều này khi tình cờ
vào xem lịch lại trong trang web fossasia.org (trước đó mình nhận
lịch thông báo qua email.) Khi biết thì muộn. Chắc mọi người tới nguyên
cả ngày hay chiều hôm đó nên ... :D Có thể mình chưa hiểu cách tổ chức
kiểu sự kiện thế này nên dành thời gian quá chặt chẽ :(

> Workshop thì chỉ có chiều t7, mỗi phòng hơn trăm mạng sinh viên, hỏi
> khoai phết.
> 
> Ở VN mình, lý do trễ là vô hạn luôn: Tắc đường, triều cường, mưa và
> vân vân

Trễ là khác, đổi lịch là khác. Hai chuyện khác nhau, thưa bác.

-- 
Anh K. Huynh
System administrator