[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lubuntu and Debian Workshop at FOSSASIA 2011On Mon, 14 Nov 2011 14:49:36 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Nói thật nhiều người cứ bảo tag tấm hình này. Tên Tuấn cũng lầm, em
> gặp cũng hết hồn =)).Gọi nhầm luôn.

Nhìn kỹ lại, suýt nữa mình cũng nhầm =)) Cảm ơn Trúc nha :D 


--
Why a man would want a wife is a big mystery to some people.  Why a man
would want *___two* wives is a bigamystery.