[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Lubuntu and Debian Workshop at FOSSASIA 2011Anh không dùng facebook hả, em mà tag vào chắc bạn bè anh cũng... Hôm ấy nghĩ sao lão này hôm nay nhìn trẻ thế, lại còn xì tin làm volunteer với mấy bé sinh viên nữa =)). Kiểu này mai mốt có thể kiếm người để đóng thế rồi nhé :)).

--
OpenPGP key: D1495710