[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chọn luận án về LinuxOn Mon, 14 Nov 2011 15:42:50 +0700
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Mình cũng quan tâm đến cái "project" đó. Bác KA có bản mềm của luận
> văn ở tầm "dưới thạc sĩ" thì cho mình mượn xem với :D
> 
> Còn "site tham khảo" chắc mình nghĩ là không có đâu :))

Để gõ lại luận văn bằng TeX cho nó ngon rồi gửi bác nhé :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator