[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topic2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:

> Trình chiếu ở dạng .pdf:
>   http://dragula.org/attachments/download/670/fossasia_2011_kyanh_latex.pdf

LibreOffice 3.4 rocks!
Chứ làm slide bằng .tex rồi convert bằng PDFLaTeX sang pdf cũng được cơ mà.
(Chả cần màu mè, tốt gỗ hơn tốt nước sơn :))

Bác Kỳ Anh làm slide đẹp hơn cả mình :)

Mình phát hiện ra và tính xấu của LibO
- Xử lý graphics chậm (LibO team đang sửa, issue này là known)
- Hình như LibO xử lý riêng background của các slide riêng nên nếu đặt backgroud
  của Impress file bằng ảnh (dạng bitmap), thì khi dùng mouse để move các object
  trong Impress rất chậm.-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/