[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topicOn Tue, 15 Nov 2011 08:46:25 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> 
> > Trình chiếu ở dạng .pdf:
> >   http://dragula.org/attachments/download/670/fossasia_2011_kyanh_latex.pdf
> 
> LibreOffice 3.4 rocks!
> Chứ làm slide bằng .tex rồi convert bằng PDFLaTeX sang pdf cũng được
> cơ mà. (Chả cần màu mè, tốt gỗ hơn tốt nước sơn :))
> 
> Bác Kỳ Anh làm slide đẹp hơn cả mình :)

Cảm ơn bác. Mình làm slide trong LaTeX còn đẹp hơn nữa cơ. Nhưng mình
cố ý làm trong LibreOffice là để minh họa cho các ý tưởng trong bài
nói. Chỉ nhìn và đọc qua slide thì không thấu hết ý mình đâu :D

> Mình phát hiện ra và tính xấu của LibO
> - Xử lý graphics chậm (LibO team đang sửa, issue này là known)
> - Hình như LibO xử lý riêng background của các slide riêng nên nếu
> đặt backgroud của Impress file bằng ảnh (dạng bitmap), thì khi dùng
> mouse để move các object trong Impress rất chậm.

Có miễn phí xài là ngon rồi, đòi hỏi làm gì nữa. Muốn ngon thì dùng
Beamer hay Powerdot đi bác :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator