[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topic2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Bác Kỳ Anh làm slide đẹp hơn cả mình :)
>
> Cảm ơn bác. Mình làm slide trong LaTeX còn đẹp hơn nữa cơ. Nhưng mình
> cố ý làm trong LibreOffice là để minh họa cho các ý tưởng trong bài
> nói. Chỉ nhìn và đọc qua slide thì không thấu hết ý mình đâu :D

Mình hỏi xoáy 1 câu:

Vì sao lại dùng MS PowerPoint làm slide phát biểu về Linux.

Chết vì ném đá ngay lập tức.


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/