[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topicOn Tue, 15 Nov 2011 09:50:10 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> Bác Kỳ Anh làm slide đẹp hơn cả mình :)
> >
> > Cảm ơn bác. Mình làm slide trong LaTeX còn đẹp hơn nữa cơ. Nhưng
> > mình cố ý làm trong LibreOffice là để minh họa cho các ý tưởng
> > trong bài nói. Chỉ nhìn và đọc qua slide thì không thấu hết ý mình
> > đâu :D
> 
> Mình hỏi xoáy 1 câu:
> 
> Vì sao lại dùng MS PowerPoint làm slide phát biểu về Linux.
> 
> Chết vì ném đá ngay lập tức.

Định dạng .odp, .pdf mở mà. Đâu liên quan gì tới MS PowerPoint đâu ^^


-- 
Anh K. Huynh
System administrator