[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSSASIA 2011 off-topic2011/11/15 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> > Cảm ơn bác. Mình làm slide trong LaTeX còn đẹp hơn nữa cơ. Nhưng
>> > mình cố ý làm trong LibreOffice là để minh họa cho các ý tưởng
>> > trong bài nói. Chỉ nhìn và đọc qua slide thì không thấu hết ý mình
>> > đâu :D
>>
>> Mình hỏi xoáy 1 câu:
>>
>> Vì sao lại dùng MS PowerPoint làm slide phát biểu về Linux.
>>
>> Chết vì ném đá ngay lập tức.
>
> Định dạng .odp, .pdf mở mà. Đâu liên quan gì tới MS PowerPoint đâu ^^

Bỏ qua cái metaphor đó (bác đọc kỹ vào nhé).

Nên chăng dùng Impress làm slide để chứng minh khả năng của TeX
trong khi TeX hoàn toàn làm được những điều đó?

Tôi nghĩ là không nên.

Làm thế tự giảm giá trị của mình, không khác gì dùng PowperPoint để làm slide
trong hội thảo mã mở về Linux cả :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/