[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bộ sticker mã mởChào các bác,

Bộ sticker mã mở:

0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp

Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
PR không nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/