[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chào mọi ngườiChào mọi người.

Lần đầu join vào mail group của SaiGonLUG . Mng dc mọi người chỉ bào và cung cấp thông tin về mục đích và phương hướng hoạt động của Group .

Mong sẽ có cơ hội Join vào các hoạt động của hộ.

Thân chào.

--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232