[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mởOn Tue, 22 Nov 2011 15:34:50 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào các bác,
> 
> Bộ sticker mã mở:
> 
> 0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
> 1. Ubuntu
> 2. Fedora
> 3. LibreOffice
> 4. Firefox
> 5. Gimp
> 
> Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
> PR không nhỉ?

Nhiều thé bác. Chỉ giữ lại số 0 thôi, còn lại bỏ hết đi cũng được :D 

debian, claws-mail :D

-- 
Anh K. Huynh
System administrator