[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mởHi anh Hưng,

2011/11/22 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Chào các bác,
>
> Bộ sticker mã mở:
>
> 0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
> 1. Ubuntu
> 2. Fedora
> 3. LibreOffice
> 4. Firefox
> 5. Gimp
>
> Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
> PR không nhỉ?
>

Em đề xuất thêm:

* Emacs
* Vim
* (Gentoo :-D -- just kidding)

Kindest regards,
Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----