[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mở2011/11/23 Hung Nguyen <[email protected]>:
> sticker gentoo xấu dã man, logo Larry the cow làm áo, sticker gì đều xấu cả.
> Nếu được thì mình đề xuất thêm vào sticker của reddit :">
>

Em thấy logo của Gentoo cũng đẹp mà, có mascot (Larry) là xấu thôi.

[1] http://www.gentoo.org/images/powered-big.png
[2] http://www.gentoo.org/images/backgrounds/macosx-gentoo-1152x864.jpg

Dương
-- 
Dương "Yang" ヤン Hà Nguyễn ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/C/ED/L d++ s-:-(:) !a C+++(++++) ULU++++>$ P-- L+++>$ E+++
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R-
tv+ b+++ DI+++ D++ G+++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----