[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mở2011/11/22 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
Chào các bác,

Bộ sticker mã mở:

0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp

Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
PR không nhỉ?

Debian, CentOS, Gen2, Vim