[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người

2011/11/22 Duy Y Nguyen <[email protected]>
Chào mọi người.

Lần đầu join vào mail group của SaiGonLUG . Mng dc mọi người chỉ bào và cung cấp thông tin về mục đích và phương hướng hoạt động của Group .
welcome Duy!
Mong sẽ có cơ hội Join vào các hoạt động của hộ.
Hiện nay hoạt động chủ yếu là qua mailling list và một số hoạt động offline giới thiệu về Open Source cho các trường THPT, CĐ và ĐH trên địa bàn thành phố. Nếu muốn tham gia bạn cứ theo dõi mailling list, khi nào có chương trình chúng tôi rất sẵn sàng mời bạn cùng chung tay.
Than men. 

Thân chào.

--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>