[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Bộ sticker mã mở2011/11/23 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>:
> 2011/11/22 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
>>
>> Chào các bác,
>>
>> Bộ sticker mã mở:
>>
>> 0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
>> 1. Ubuntu
>> 2. Fedora
>> 3. LibreOffice
>> 4. Firefox
>> 5. Gimp
>>
>> Còn cái FOSS nào ngon cần thêm vào list để in sticker ra làm công tác
>> PR không nhỉ?
>
> Debian, CentOS, Gen2, Vim

0. Arch (vì rất nhiều geek đang dùng xD)
1. Ubuntu
2. Fedora
3. LibreOffice
4. Firefox
5. Gimp
7. Gentoo
8. CentOS
9. Vim

# Dân dev chưa có tool nào ngoài vim nhỉ?
# Nếu tính cả dev thì Eclipse, PHP, Java... và một...đống nữa chui ra :)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/