[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiĐúng rồi. Mình đang dùng Ubuntu.

Vào 15:32 Ngày 24 tháng 11 năm 2011, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> đã viết:
2011/11/22 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> Lần đầu join vào mail group của SaiGonLUG . Mng dc mọi người chỉ bào và cung
> cấp thông tin về mục đích và phương hướng hoạt động của Group .

Bác đang dùng Ubuntu phải không nhỉ?

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
Nguyễn Duy Ý
mobile: 0932277232