[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/24 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> Đúng rồi. Mình đang dùng Ubuntu.

Bạn đang dùng Unity hay Gnome 3 nhỉ?

Mình dùng Gnome 2 quen rồi chuyển qua cái nào cũng thấy ngán :)

Package manager, software center của Ubuntu thì vẫn tốt như xưa,
nhất là dùng virror.hanoilug.org thì update lại càng nhanh...

Trong này có mấy cao thủ muốn chạy thật nhanh nên dùng Arch
chứ không thèm chơi Ubuntu :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/