[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/24 Duy Y Nguyen <[email protected]>:
> MÌnh dùng Gnome 3. Mình cũng mới chuyển từ Gnome 2 sang Gnome 3.
>
> Dùng Arch cũng tốt. Nhưng dùng Ubuntu thấy làm việc văn phòng và giải trí
> tốt hơn ^^ .
>
> Lúc này mới đổi Laptop, Config Ubuntu voi Laptop mới còn chưa hoàn thiện .
> vẫn bị lỗi.
>
> Ace mình có ai từng cài Ubuntu trên HP TM2 chưa vậy. Mình config chế độ
> switchable Graphic vẫn chưa được ah ^^

Nhiệm vụ "mơi" bài của mềnh đã hết :)

Kính chuyển các chủ đề trên (rất hot, được thảo luận nhiều rồi) cho ace sglug :)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/