[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Thu, 24 Nov 2011 23:11:49 +0700
Duy Y Nguyen <[email protected]> wrote:

> MÌnh dùng Gnome 3. Mình cũng mới chuyển từ Gnome 2 sang Gnome 3.
> 
> Dùng Arch cũng tốt. Nhưng dùng Ubuntu thấy làm việc văn phòng và giải
> trí tốt hơn ^^ .

Lại gây chiến nữa rồi :D Dùng cái tốt hay xấu là vấn đề cá nhân. Hoàn
toàn cá nhân. Mình dùng Arch lâu lắm rồi, cho tất cả mọi việc, kể cả
dùng làm server, chẳng có tí gì gọi là quá đáng cả :D

Bản thân mình chịu không nổi Gnome hay KDE4. Ví dụ
   http://groups.google.com/group/archlinuxvn/msg/0b1a5f8af8d85eb0?

Gnome thì khỏi bàn, trên cty của mình mấy bạn đang gặp trở ngại. 

Chạy.

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115