[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi người2011/11/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
Lại gây chiến nữa rồi :D Dùng cái tốt hay xấu là vấn đề cá nhân. Hoàn
toàn cá nhân. Mình dùng Arch lâu lắm rồi, cho tất cả mọi việc, kể cả
dùng làm server, chẳng có tí gì gọi là quá đáng cả :D

Bản thân mình chịu không nổi Gnome hay KDE4. Ví dụ
  http://groups.google.com/group/archlinuxvn/msg/0b1a5f8af8d85eb0?

Gnome thì khỏi bàn, trên cty của mình mấy bạn đang gặp trở ngại.

 Chạy.

+1 Dùng cái gì là tùy mỗi người, phù hợp thì xài thôi. 
Em thì cứ zsh shell và dwm (dynamic window manager) thôi, đôi lúc là tmux. Mấy cái DE loạn mắt lắm =)).