[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chào mọi ngườiOn Fri, 25 Nov 2011 08:49:27 +0700
"Doan, ( HCM )Lương Văn" <[email protected]> wrote:

> 2011/11/25 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > Lại gây chiến nữa rồi :D Dùng cái tốt hay xấu là vấn đề cá nhân.
> > Hoàn toàn cá nhân. Mình dùng Arch lâu lắm rồi, cho tất cả mọi việc,
> > kể cả dùng làm server, chẳng có tí gì gọi là quá đáng cả :D
> >
> > Bản thân mình chịu không nổi Gnome hay KDE4. Ví dụ
> >   http://groups.google.com/group/archlinuxvn/msg/0b1a5f8af8d85eb0?
> >
> > Gnome thì khỏi bàn, trên cty của mình mấy bạn đang gặp trở ngại.
> >
> >  Chạy.
> >
> 
> +1 Dùng cái gì là tùy mỗi người, phù hợp thì xài thôi.
> Em thì cứ zsh shell và dwm (dynamic window manager) thôi, đôi lúc là
> tmux. Mấy cái DE loạn mắt lắm =)).
> 

OT: Bữa nào làm Arch offline không? Nếu ok thì setup event bên arch
group. Có bác HT đi là vui lắm, chỉ sợ bác ấy bận :D 


-- 
Anh K. Huynh
System administrator